تماس با ما

ارتباط با ما

آدرس انجمن: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان دکتر عضدی (آبان شمالی) – ساختمان دانشگاه علامه- طبقه دوم- اتاق ۲۰۲- دفتر انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شماره تلفن: ۸۸۸۲۶۹۰۴
شماره فکس: ۸۱۰۳۲۲۰۸

پست الکترونیکی: icsa_ir@yahoo.com