ششمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

چالش ها و نوآوری ها در  برنامه های درسی  تربیت معلم

 

سخنران : جناب آقای دکتر غلامعلی احمدی

(هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی)

 

اعضای میزگرد

 

جناب آقای دکتر امام جمعه (هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی)

 

جناب آقای دکتر ابراهیم ریحانی (هیئت علمی دانشگاه شهید رجائی)

 

جناب آقای مهندس زرافشان(مشاور رئیس سازمان پژوهش و

 

برنامه ریزی آموزشی)

 

تاریخ:  چهارشنبه ۷/۱۱/۱۳۸۸

ساعت:  10-12

مکان: خ ایرانشهر شمالی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طبقه ۸ سالن اجتماعات