گزارش اولین نشست اساتید و دانشجویان دکتری رشته برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین:

اساتید: دکتر مهرمحمدی، دکتر موسی پور، دکتر باقری.

دانشجویان دکتری: خانمها: نیک نام( دانشگاه تربیت مدرس)، خاکباز(دانشگاه شهید بهشتی)، بازرگان(دانشگاه پیام نور)، لرکیان(دانشگاه تربیت معلم). آقایان: حسینی خواه(دانشگاه تربیت مدرس)، یادگارزاده(دانشگاه شهید بهشتی)، خسروی(دانشگاه تربیت مدرس).

گرد هم آمدن و تشکل یافتن اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی هر رشته ای یکی از اساسی ترین پایه هایی است که می تواند موجب استحکام بیش از پیش رشته دانشگاهی شان شده و با کمک متقابل این افراد به یکدیگر، به شکل گیری شبکه واقعی همبستگی علمی دامن بزنند.

 بر این اساس در تاریخ یکشنبه ۸۸٫۱۱٫۱۱ نشستی در محل موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی ساعت  2تا ۵ بعد ازظهر، با محوریت موضوع "چیستی رشته برنامه درسی در ایران" برگزار شد. این نشست بر اساس حرکت خودجوش تعدادی از دانشجویان دکتری رشته و استقبال و هدایت فکری برخی از اساتید شکل گرفته بود و امید آن داریم در سایه تداوم و استمرار آن و جلب و جذب تعداد بیشتری از دغدغه مندان علاقمند رشته زمینه شناسایی هر چه بهتر جغرافیای مفهومی رشته را فراهم آورد.

در ابتدا دکتر موسی پور به پیشینه ی بحثهای مربوط به حدود و ثغور رشته در کشورمان از حدود دو سال پیش بدین سو و مباحثی که حول چیستی رشته  مطرح شده اشاره کردند. همینطور به فرایند شکل گیری و تکوین این نشست پرداختند و مجموعه ای کوچک ولی با عزم های جدی و بزرگ را زمینه ساز و منشا تاثیرات ارزیابی کردند.

  دکتر مهرمحمدی نیز بحث بر سر ماهیت رشته را مساله ذاتی رشته دانستند که در جهان در محافل معتبر دانشگاهی مطرح است. در این خصوص به نقل قول هایی از گودلد و فیلیپ جکسون، و سیر تحول و فراز و فرودهای رشته تا رسیدن به قرائت نومفهوم گرایانه اشاراتی داشتند. در ادامه هر یک از اعضا نظرات و دیدگاه های خود را بیان کردند. برخی از آنها بدین شرح است:

– این نشست علاوه بر آنکه از لحاظ محتوایی و توجه به چیستی رشته قابل توجه است، به لحاظ پی ریزی قالب  و شکل جدیدی از فعالیت علمی اهمیت دارد.

      نگاه به رشته برنامه درسی از دو منظر: در جایگاهی مشابه سایر رشته های آموزش عالی و نگاه به رشته برنامه درسی در جایگاهی منحصر به فرد.

– تعریف رشته برنامه درسی بر اساس نیازهای مخاطبین رشته.

-گذار از بحث چیستی رشته و پرداختن به عرصه های عملی.

-پرداختن به نیازهای آکادمیک دانشجویان دکتری و به روز کردن مطالب و سرفصلها.

-توجه به حوزه نظر و عمل و روشهای پژوهش متناسب با آنها در رشته.

-توجه به جهت گیری ها، خط مشی ها، و فرهنگ رشته.

-توجه به تربیت متخصص در رشته به جای تربیت عمومی فارغ التحصیها.

– مشکلات اجرا و عملی نبودن طرح ها و برنامه ها.

-نظریه پردازی های متعدد و به دور از واقعیت های عملی.

در ادامه با حضور دکتر باقری، با توجه به دو پژوهش نظری اخیر ایشان در حوزه برنامه درسی (تدوین مبانی فلسفی برنامه درسی در ایران، و الگوی یادگیری مطلوب در جمهوری اسلامی ایران ) جلسه به صورت پرسش و پاسخ ادامه یافت. فایل صوتی این جلسه را می تواند از لینک زیر دانلود نمایید:

http://www.easy-share.com/1909174262/1.wma

لازم به ذکر است که در فراهم آوردن مقدمات این نشست و جلسات آتی به منظور دوری از برخی رویه های اداری و تشریفات بعضا دست و پا گیر، مکاتبات و ارسال دعوت نامه ها صرفا به صورت ایمیلی یا خبرنامه های گروه های اینترنتی انجام شده یا خواهد شد. جلسه بعدی این گروه دوم اسفند ماه برگزار خواهد شد و شرکت کلیه اساتید و دانشجویان دکتری در آن را ارج می نهیم. در صورت علاقمندی به شرکت در این جلسات ایمیل خود را به آدرس الکترونیکی: z_niknam@yahoo.com ارسال نمایید تا دعوتنامه برایتان ارسال گردد.