صورتجلسه کمیسیون توسعه واحدهای استانی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

صورتجلسه کمیسییون توسعه واحدهای استانی

 

تاریخ برگزاری : ۷/۱۰/۱۳۸۹

حاضرین جلسه : دکتر جوادی پور، دکتر صمدی، خانم نیکنام و آقای یعقوب نژاد
ساعت شروع :۱۶
ساعت خاتمه: ۱۷
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
۱- ارائه گزارش کار از واحد های استانی توسط آقای یعقوب نژاد
۲- خلاصه متن گزارش :
– راه اندازی دو واحد استای در تبریز و بیرجند
– بررسی همکاری شعب استانی در برگزاری نشست های علمی
– امکان شرکت روسای واحد های استانی در جلسات هیأت مدیره و در برگزاری نمایشگاه در همایش برنامه درسی تربیت معلم
– اعلام آمادگی برگزاری دوره های آموزشی مقاله نویسی
– برگزاری نشست آسیب شناسی در خصوص ظرفیت ها، اصلاحات و ارائه گزارش از واحد های استانی
– تعیین واحد استانی نمونه
– شناسایی ظرفیت های واحد های استانی
– بررسی وبلاگ انجمن به اضافه لینک شعب استانی
۳- مقرر گردید یک سفر استانی براساس گزرش های آسیب شناسی تدارک دیده شود.
۴- دعوت از دکتر پارسا به منظور برگزاری نشست علمی
۵- دعوت از تمامی رؤسای شعب برای حضور در جلسه آینده کمیسیون توسعه واحد های استانی
۶- مقرر گردید امکان برکزاری کارگاه های آموزشی توسط شعب استانی در همایش برنامه درسی تربیت معلم مطرح شود.
۷- در خصوص شناسایی ظرفیت شعب استانی برای همایش یازدهم اقدامات لازم صورت گیرد.