صورتجلسه هیئت مدیره، دوره ششم جلسه اول

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مشخصات جلسه

دورۀ ششم؛ جلسه: اول؛ پنج شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰؛ ساعت ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰

اعضا

دکتر حسن ملکی؛ دکتر محمود مهرمحمدی؛ دکتر علیرضا عصاره؛ دکتر نعمت الله موسی پور؛ دکتر خسروی (اعضای اصلی)؛ دکتر قاسم پور؛ دکتر پروین صمدی (اعضای علی البدل)؛ دکتر تاجیک اسماعیلی (بازرس).

حاضران

دکتر حسن ملکی؛ دکتر محمود مهرمحمدی؛ دکتر خسروی؛ دکتر نعمت الله موسی پور؛ (اعضای اصلی)؛ دکتر قاسم پور؛ دکتر پروین صمدی (اعضای علی البدل).

میهمان

دکتر مجید علی عسکری.

دستور جلسه

انتخاب رئیس، نایب رئیس و خزانه دار.

مباحث

ابتدا هر یک از برگزیدگان در بارۀ اعتماد اعضای انجمن سخن گفتند و از همه شرکت کنندگان در انتخابات تشکر کردند. همچنین، اعضا پیشرفت های انجمن در دورۀ فعالیت پنجمین هیات مدیره را یادآور شدند و اظهار امیدواری کردند که در دورۀ ششم شرایطی پیش آید که انجمن بتواند توفیق های بیشتری کسب کند. بعد دستور جلسه به بحث گذاشته شد و پس از شور و مشورت، تصمیم گیری لازم به عمل آمد.

مصوبات

۱-       جناب آقای دکتر حسن ملکی، به اتفاق آراء، به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

۲-    جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی، به اتفاق آراء، به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شد.

۳-       جناب آقای دکتر علیرضا عصاره، به اتفاق آراء، به خزانه دار انجمن انتخاب شد.

۴-    اشخاص دارای امضای مجاز برای اسناد مالی و تعهدآور بدین شرح تعیین شدند: دکتر حسن ملکی؛ دکتر محمود مهرمحمدی

۵-    اعضا ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره دورۀ پنجم، به اتفاق آراء از آقای دکتر علی عسکری، که در دورۀ پنجم ریاست هیات مدیره را برعهده داشتند، درخواست کردند به عنوان عضو میهمان در تمام جلسات هیات مدیره شرکت نماید.

۶-   مقرر شد جلسه آینده روز سه شنبه ۲۹/۰۹/۱۳۹۰ در محل دانشگاه علامه طباطبایی، با هماهنگی آقای دکتر ملکی، برگزار شود.