گروپ برنامه درسی و انشا منتشر کرد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

شانزدهمین شماره ماهنامه انشا و نویسندگی منتشر شد

در این شماره که ویژه ویرایش است، می خوانیم:

چون خودرا علام دهر می دانیم ویراستار نمی خواهیم: مسعود احمدی

آسیب شناسی ویرایش در ایران: زهرا جلال زاده

آشفته بازار ویرایش:‌بنفشه محمودی

استراتژی زبانی شاعران تاملی در ویراستاری: کتاب های شعر: مهرنوش قربانعلی

لحن مناسب در ویرایش آثار ادبی: فرزاد فربد

به امید ویراستار: الوند بهاری

برخی از مشکلات ویراستار در ایران: طاهره کریمی

فاصله و نیم فاصله در حروف چینی متن: دکتر محمد خاکی

فرهنگستان، خط فارسی و ویراستاران: مرتضی قاسمی

مگه دست خودت ئه آقای یعقوبی : کاوه حداد

نقطه آغاز ویرایش:‌آزاده چاوش خاتمی

نویسنده پشت پرده: علی حدادی

ویراستاری روی دیگر غلط نویسی: علی سطوتی قلعه

ویرایش هنراست، اما سلیقه‏ای نیست: نرگس حسینی

فرهنگ موضوعی دستور خط فارسی: آزاده چاوش خاتمی

دستور خط فارسی: حسن قریبی

شعر:سید علی صالحی، علی رضا عباسی، محمد رضا حاج رستم بگلو، سالار عبدی

 

داستان: درسایه: حمید روزبان، هویت: مهدی محمودی، آخرین عکس: فروغ موسوی، دکترها می گویند همین روز ها می میرد:فرهاد کوه پیما، در تاریکی: علی فاطمی، بعد از ظهر با آنا: خورشید پورمحمدی

*این نشریه را می توانید از کتاب فروشی‏ها تهیه فرمایید.