گزارش اولین نشست گروپ مطالعات علم و آموزش عالی در سال ۹۱

کارگاه ها و دوره های آموزشی

۲۳/۳/۱۳۹۱

اولین نشست گروپ مطالعات علم و آموزش عالی در سال ۹۱ با حضور رئیس (دکتر مقصود فراستخواه) و دبیر گروپ به همراه اعضای محترم در سالن کنفرانس ساختمان دانشگاه علامه ساعت ۱۶روز سه شنبه ۲۳ خرداد ۹۱ برگزار شد.

دستور بحث: بحث و تبادل نظر دربارۀ اولویت های دستیابی به اهداف، برنامه های آتی و تقسیم کار در گروپ.

جلسه با ارائه گزارشی از اهداف، اولویت ها و نیز فعالیت های انجام شده آغاز شد. فعالیت های مانند تهیه چند شماره خبرنامه الکترونیکی و نیز راهنمایی های لازم جهت مشارکت اعضا در پربار نمودن محتوای آنها ارائه شد. همچنین خلاصه ای از فعالیت های گروپ مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر گفتگو درباره پرباری خبرنامه از لحاظ محتوا، تنوع و حجم، نشست ها و سخنرانی ها؛ برگزاری پنل ها، تعاملات درون انجمنی و میان گروپ ها، تعاملات برون انجمنی با سایر انجمن ها، نشر ویژه نامه برای مطالعات علمی- پژوهشی، تهیه طرح نامه ها و ارائه به مراکز و نهادها، اجرای مطالعات و تحقیقات گروهی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای مثال اینکه بتوان در زمینه آموزش عالی فعالیت هایی مانند اطلاع رسانی از کنفرانس های بین المللی و ملی، تهیه مقاله با راهنمایی اساتید مجرب برای مشارکت فعال در یازدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی در آذرماه ۹۱، مشارکت در تدوین مقاله برای دانشنامه ایرانی مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی برای دعوت از صاحبنظران و مولفان کتب و یا دانشجویان دکتری فعال و صاحب ایده مرتبط با اهداف گروپ، اطلاع رسانی درباره معرفی گروپ و دعوت از علاقمندان جهت عضویت و مشارکت، طراحی برنامه عمل برای ماه های باقیمانده سال ۹۱ با تمرکز بر اهداف.

همچنین از انجمن مطالعات برنامه درسی درخواست همکاری در زمینه اطلاع رسانی و همراه بودن سایت درباره گزارش ها، دعوت نامه ها و خبرنامه های گروپ را داریم.

 

در ادامه طرح پیشنهادی برای برنامه های گروپ در ایام باقیمانده سال ۹۱ ارائه می گردد. از اعضای محترم خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات خود را درباره این طرح حداکثر تا یک هفته (۷ تا ۱۳ مرداد) ارائه نمایند.

 

رئوس کلی پیشنهادی گروپ برای :action plan

 

 

 

۱-       انتشار سه خبرنامه الکترونیکی در تابستان (۲۰ شهریور)، پاییز (۲۰ آذر ماه)و زمستان (۲۱ اسفند) دربرگیرنده یادداشت های اعضای گروپ و اخبار و اطلاعات علمی مرتبط.

 

 

 

۲-       تشکیل دو جلسه سخنرانی (۳۰آبان و ۲۴ بهمن ماه ۹۱) و دعوت از دکتر محمود مهرمحمدی و گروه تحقیقی ایشان درباره مطالعات میان رشته ای، دکتر کوروش فتحی و بحث منابع انسانی در آموزش عالی، دکتر مقصود فراستخواه با بحث جهانی شدن و تحولات و چالش های پیش روی دانشگاه ها و آموزش عالی.

 

  لطفا اعضای گروپ آمادگی خود را برای سخنرانی یا پیشنهاد پنل بحث اعلام فرمایند.

 

 

 

۳-       تشکیل جلسه نقد (۲۵مهر و ۲۶ دی ماه ۹۱) دو کتاب اخیراَََ چاپ شده درباره آموزش عالی.

 

            لطفا اعضای گروپ کتاب های پیشنهادی خود را جهت نقد اعلام فرمایند.

تهیه و تنظیم: سولماز نورآبادی