گزارش دومین نشست گروپ روش‌شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین نشست تخصصی ماهانه گروه روش‌شناسی پژوهش تربیتی

سخنران: جناب آقای دکتر لطف‌اله نبوی

موضوع سخنرانی: مبانی منطقی روش‌شناسی تحقیق

زمان برگزاری: ۲۰/۸/۱۳۹۱    

 

خلاصه: سخنران ابتدا با مروری اجمالی بر سیر تاریخی اندیشه در باب مبانی منطق روش‌شناسی تحقیق از ارغنون ارسطو آغاز و با معرفی اجمالی مهم­ترین‌ آثار و اندیشه‌های ارسطو و سایر متفکران شاخص در این حوزه، به بنیادهای منطقی روش علمی و تفاوت آن با رویه‌های علمی و  پارادایم، تفاوت علت و دلیل و اهمیت درک و تمییز آن و عوامل ایجاد کننده‌ی علم و عوامل تثبیت­کننده­ی علم به ذکر نکاتی از آراء پوپر در باب روش علمی (طراحی مسئله، نظریه‌پردازی و اعتبارسنجی) پرداختند.

 

۱٫       ارسطو در ارغنون منطق را دانش تحلیل (شامل قیاس و استقراء) و روش‌شناسی را تحلیل دانش معرفی می‌کند. البته استقراء را فقط شناسایی می‌کند اما به آن نمی‌پردازد.

۲٫       بنیادهای منطقی روش علمی علت ـ محور است و رویه‌های علمی و پارادایم دلیل ـ محور. علت، قوّت و استدلال درونی علم است و دلیل، عامل بیرونی (مثال ایستادن خودرو پشت چراغ قرمز: علت توقف فشردن پدال ترمز توسط راننده و دلیل توقف رویت چراغ قرمز).

۳٫       در روش‌شناسی مهم‌ترین دغدغه پژوهشگر برقراری تعادل میان عین (توانایی در عمل، واقع‌نگری، رئالیسم=منطق علم) و ذهن (تئوری، عقلانیت= پارادایم علم) است.

۴٫       خلاصه‌ دیدگاه پوپر که توسط خود وی ذکر شده است در سه موضوع: مسائل، نظریه‌ها و نقادی است. 

۵٫       روش علمی از نظر پوپر به سه بخش طراحی مسئله، نظریه‌پردازی و اعتبار سنجی اختصاص یافته است که در اینجا فقط یک نکته از هر بخش ارائه می‌شود.

۶٫       از تفکیک‌های بسیار مهم روش‌شناسی، تفکیک میان مقام کشف (گردآوری، ثبوت) و مقام داوری (ارزیابی، سنجش و اثبات) است.

۷٫       تئوری‌ها وقتی ایجاد می‌شوند در مقام ثبوت‌اند و وقتی اعتبارسنجی می‌شوند در مقام اثبات.

 

و اما:

۱٫ نکته­ای در باب منطق طراحی مسئله

 اولین و مهم‌ترین نکته در طراحی مساله جداسازی مسئله از سوال است. سوال، رابطه‌ی تنگاتنگی با آموزش دارد و مسئله، پیوند نزدیکی با پژوهش. اگر نتوانیم بین آموزش و پژوهش منطقاً تفکیک قائل شویم، نمی‌توانیم منطقاً بین مسئله و سوال تفکیک قائل شویم.

سوال از جهل بر می‌خیزد و مسئله از چالش و تعارض.

 QàEàSàEX # }o,f,e,st,si,po{ PàR

 Question, Education, Scientific subjectivity, Expectation Explanation, Object, fact, event, situation, position, Problem, Research.

 E برای R  شرط لازم است اما کافی نیست. خلاقیت در اینجا نقش مهمی ایفاء می‌کند.

 

۲- نکته‌ای در باب منطق نظریه‌پردازی

رویکرد پوزیتویستی (تحصلی) در مقابل رویکرد راسیونالیستی.

شاه بیت پوزیتویسم، گردآوری است در حالی که شاه‌ بیت راسیونالیسم، داوری است.

رویکرد تحصلی، رویکردی انقباضی و تقلیلی است و اساس آن را داده‌ها تشکیل می‌دهد.

بیکن، استورات میل، کارناپ، رایشن‌باخ و ارنست‌باخ از متفکران برجسته پوزیتویسم محسوب می‌شوند. داده‌ها شرط لازم و کافی برای تولید تئوری است. پوزیتویسم ماشینی است که کارش استقراء (تولید تئوری از داده‌ها) است.

رویکرد راسیونالیسم

کانت، پوپر، لاکاتوژ و انیشتین از مشهورترین متفکران این رویکرد به شمار می‌روند. در این نگاه نظریه‌ها مانند تورها/چترها هستند. در این رویکرد داده‌ها شرط لازم و کافی برای تئوری نیستند. راسیونالیسم تئوری را محصول ابداع و خلاقیت می‌داند و بعد برای داوری به شواهد روی‌ می‌آورد.

انیشتین: نظریات علمی را از مشاهدات نمی‌توان استخراج کرد بلکه باید آن را ابداع نمود.

۳- نکته‌ای درباب منطق اعتبارسنجی

در انتها با ذکر مثال، درخت دانش بیان شد اگر تئوری را تنه درخت علم فرض کنیم، ممکن است دو حالت اتفاق بیافتد: تئوری، نظر به ریشه‌ها کند که اعتبارسنجی آن از طریق آزمون پیشینی ـ قیاسی و در صورتی که نظر به میوه‌ها کند نظریه کاربردی و اعتبارسنجی آن از طریق آزمون پسینی ـ استقرایی صورت خواهد گرفت.

 

تعریف استدلال قیاسی از نظر ارسطو:

«نحوه‌ی استدلالی است متضمن این مدعا که نتیجه با ضرورت از مقدمات بدست می‌آید».

 

تعریف استقراء از نظر ارسطو:

«نحوه‌ی استدلالی است متضمن این مدعا که نتیجه با درجه‌ای از احتمال از مقدمات بدست می‌آید».