گزارش اولین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و فرهنگ

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و فرهنگ در روز چهارشنبه مورخ ۸/۹/۹۱ در سالن اجتماعات علامه جعفری دانشگاه تربیت مدرس و با سخنرانی استاد محترم جناب آقای  دکتر رضا داوی اردکانی( رئیس فرهنگستان علوم) برگزار شد. در ابتدای جلسه سرکار خانم دکتر نیکنام ( عضو اصلی گروپ) و دکتر حاتمی( مدیرگروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس) ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی به حضار و معرفی دکتر رضا داوری به معرفی گروپ"برنامه درسی و فرهنگ" و برنامه های آن در سال تحصیلی جاری پرداختند. سپس از دکتر داوری درخواست شد تا سخنان خود را ایراد نمایند که به طور خلاصه و به شرح زیر می باشد:

–          تربیت مسئله اصلی فلسفه

–          ارتباط فرهنگ و تعلیم و تربیت ابتدا در یونان مورد توجه قرار گرفت.

–           دوره جدید تاریخ دوره ای که به یک اعتبار از قرن ۱۵ و ۱۶ میلادی و به اعتبار مشخص تر از قرن ۱۸ میلادی شروع شد دوران فرهنگ است. بحث فرهنگ و آموزش و پرورش  در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی و از اروپا شروع شده است به طوری که این فرهنگ بر اساس همان چیزی که افلاطون و ارسطو و یونانیان به رومیان گفته بودند بنا گذاشته شد.

–          ایشان در بیانی دیگر در اظهار اهمیت و تاثیر فرهنگ و تعلیم و تربیت بر یکدیگر گفتند که تا قبل از اینکه شوروی سابق سفینه اسپوتنیک را به فضا بفرستد تعلیم و تربیت برای آمریکا همان روش است نه آنچه باید آموخته شود که بر اساس عقاید جان دیویی بنا گذاشته شده بود. اما بعد از فرستادن سفینه اسپوتنیک به فضا جان کندی رئیس جمهور وقت آمریکا دستوری را مبنی بر تجدید نظر در برنامه درسی مدارس صادر کرد. به دستور او ریاضی و فیزیک به برنامه درسی مدارس اضافه شد و فرهنگ آمریکایی که روش را برگزیده بود ناچار نشد وفاداری خود را به روش حفظ کند.

–           ایشان به طور کلی چگونه آموزش دادن و چه آموزش دادن را تحت تاثیر فرهنگ می دانند.

بعد از اتمام سخنان دکتر داوری، آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر باقری و دکتر فاضلی وارد بحث شدند. البته دکتر مهر محمدی به جهت کمبود وقت ترجیج دادند بیشتر به مدیریت جلسه بپردازند.

 دکتر باقری رابطه بین فرهنگ و آموزش و پرورش را با این عبارت که اکنون تقدم فرهنگ بر آموزش بیشتر به تحکم فرهنگ بر آموزش تبدیل گردیده است، اظهار کردند که رابطه فرهنگ و آموزش نباید یک رابطه یک سویه و تقدمی باشد، بلکه این رابطه باید رابطه تعاملی باشد و همچنین بیان داشتند همچنان که فرهنگ را شرط تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیت را نیز شرط فرهنگ است. فرهنگ را یک جریان پویا فرض کردند که این پویایی از طریق تعلیم و تربیت حاصل  می شود.

دکتر فاضلی عضو دیگر میزگرد با این مطلب که من با تجزیه سخنان دکتر داوری موافق ولی با ترکیب آنها مخالفم و بعد از آن به بیان جملات قصاری که از سخان دکتر داوری استخراج کرده بود پرداختند.ایشان بیان داشتند که فرهنگ را نمی شود یک تعریف تصور کرد. بلکه صدها تعریف از فرهنگ بیان شده است لذا این که کدام تعریف را مبنا قرار  دهیم رابطه آن با تعلیم و تربیت متفاوت خواهد شد. این که فرهنگ در چه  برهه ای و نسبت به چه چیزی  مورد بررسی قرار گیرد باعث می شود که برداشت از آن متفاوت شود.

بعد از مطالب مطروحه از سوی اعضای میزگرد  و پرسش برخی از حضار، دکتر داوری نیز توضیحاتی ارائه نمودند. علاقمندان برای دریافت مشروح مطالب نشست( هم فایل صوتی و هم تصاویر) می توانند به وبلاگ نشست مراجعه کنند.