گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۲ انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه ارومیه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

ریاست محترم شعبه های استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام، احتراماً به استحضار می رساند که انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه استان آذربایجان غربی در طی شش ماه گدشته فعالیتهای زیر را برای پربار نمودن فعالیتهای این شعبه انجام داده که اهم تصمیمات اتخاذ شده به شرح زیر ارایه می گردد:

۱-       تشکیل جلسات مشترکی با حضور همکاران سازمان آموزش و پرورش برای تشکیل همایش  تربیتی

۲-        همکاری در برگزاری همایش با ناحیه یک آموزش و پرورش آذربایجان غربی در ارتباط با  مقاله نویسی با عنوان مدرسه، چالش ها، راهکارها (ویژه فرهنگیان استان آذربایجان غربی)

۳-        عضو گیری در انجمن شعبه استانی

۴-        نشسست اعضای مرکزی انجمن استانی به تعداد ۷  جلسه

۵-      انتشار ۱۰ مقاله علمی پژوهشی و isc  توسط اعضای هیات مدیره انجمن استانی

۶-      برگزاری کارگاه آموزشی فلسغفه آموزش و پرورش و برنامه درسی برای کلیه ی استادان دانشگاه آزاد اسلامی  در استان آذربایجان غربی

۷-      ارائه سخنرانی علمی- تخصصی در اجتماع اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی ارومیه

۸-      راه اندازی چهار انجمن علوم تربیتی برای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در چهار حوزه ی برنامه درسی، روشهای تدریس، فلسفه تعلیم و تربیت و ارزشیابی

۹-      اجرای دو پروژه های تحقیقاتی توسط اعضای مرکزی انجمن برنامه درسی

۱۰-   راهنمایی وهدایت پایان نامه های کارشناسی ارشد به تعداد ۴۰ عنوان توسط اعضای انجمن استانی

 

با تشکر و قدرانی

مصطفی شیخ زاده

           مسئول واحد استانی انجمن مطالعات  برنامه درسی ایران شعبه آذربایجان غربی