کمک به دانش اموزان سیل زده شرق جاسک

رویدادها شعب استانی هرمزگان

مشارکت انجمن مطالعات درسی هرمزگان برای کمک به دانش اموزان سیل زده شرق جاسک

دکتر مریم رهبر عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان به خبرنگار ما گفت این انجمن مبلغ صدو بیست میلیون ریال برای خرید اسباب بازی جهت کمک به کودکان سیل زده روستاهای گابریگ و سدیچ و روستاهای سیل زده مناطق کوهستانی جمع اوری کردن است.

برنامه برای خرید اسباب بازی کودکان این مناطق انجام شده و این وسایل ها بزودی در مناطق سیل زده توسط اعضای انجمن توزیع اهدا خواهد شد وی‌گفت در مدارس شهرستان هم فراخوان پویش باران اسباب بازی برای مناطق سیل زده جاسک انجام شده است