دیدار صمیمانه اعضا انجمن با وزیر و معاون وزیر آموزش و پرورش!

رویدادها

وزارت آموزش و پرورش بعد از ظهر روز چهارشنبه، سی ام بهمن ماه، میزبان جمعی از اعضای هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و استادان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بود. در این دیدار صریح و صمیمانه استادان و حضار به بیان دیدگاه هایشان درباره آموزش و پرورش و تعامل و مشارکت دانشگاه در این خصوص پرداختند. سپس آقای حاجی میرزایی، به بیان وضعیت آموزش و پرورش و ضرورت همکاری و ارتباط این نهاد با دانشگاه و صاحب نظران پرداختند.