تاج مناجاتیان

  این کتاب ،پژوهشی در زندگی و آثار و احوال خواجه عبدالله انصاری است .دکتر اکبری شلدره با جمع آوری اطلاعات و مطالعه ی زندگی خواجه، داستان زندگی او را به شیوه ای تازه ،تدوین کرده است. وی در مقدمه ی این اثر نیز به جایگاه مناجات در ادب فارسی و ویژگی های نثر دل […]

ادامه

اخلاق انتشارات علمی

  مجموعهٔ حاضر که به مطالب گوناگون مرتبط با اخلاق انتشارات علمی می‌پردازد، کوشیده است در عین ایجاز، گسترهٔ این عرصه را دربربگیرد. آثار موجود در باب اخلاق نشر علمی بسیار زیادند و به همین جهت در مشترکات آن‌ها تکرار فراوان به چشم می‌خورد و در مفترقاتشان نیز صبغه‌های فرهنگی، رشته‌ای و سازمانی به‌وفور یافت […]

ادامه

راه‌اندازی جستجوگر واژه‌های مصوب

جستجوگر واژه‌های مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شامل هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب، در وبگاه فرهنگستان راه‌اندازی شد. مدیر روابط عمومی و سردبیر وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این باره گفت: تا پیش از این، نسخهٔ پی‌دی‌اف هشت جلد فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان روی وبگاه قرار داشت و نرم‌افزار جستجوگر نیز فقط […]

ادامه

دفاع از پایان نامه ارشد آموزش زبان فارسی

جامعه آماری، استانداردهای آموزش مهارت خواندن در نظام آموزشی پنج کشور ایران، آمریکا، انگلستان، استرالیا و مالزی است. پژوهش حاضر از نوع کیفی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق اسناد و مدارک موجود درباره زبان آموزی و استاندارد آموزش مهارت خواندن کشورهای مورد مطالعه به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است. روش این […]

ادامه

برگزاری دوره تربیت مدرسان فارسی دوم و ششم

در طول سال تحصیلی ۹۱-۹۰ با توجه به طراحی برنامه درسی حوزه های یادگیری مختلف به ویژه حوزه زبان و ادب فارسی، محتوای کتاب های فارسی دوم و ششم تالیف و آماده سازی شد تا بر اساس پیش بینی های به عمل آمده نیروی انسانی مورد نیاز تربیت شود. در دوره تامین مدرسان فارسی، افراد […]

ادامه

کارگروه‌های پنج‌گانه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

  بر اساس نیازسنجی‌هایی که پس از تشکیل گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی در فرهنگستان صورت گرفت، کارگروه‌های پنج‌گانهٔ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، با صدور احکام از سوی دکتر حدّاد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تشکیل شد. مهم‌ترین فعالیت کارگروه‌های مذکور آسیب‌شناسی برنامه‌های درسی در دوره‌های مختلف تحصیلی پیش از […]

ادامه