تدریس عملی: گزارش و تحلیل یک تجربه در درس روش تحقیق

نمود چنین برداشتی از روش تحقیق در کتاب های روش تحقیق مورد استفاده اساتید و دانشجویان دیده می شود. به باور من نمود عملی تدریس روش های تحقیق به این سبک وسیاق در کارهای تحقیقی مانند پایان نامه ها، آن چیزی است که عموما دانشجویان در فصل سوم کارهای خود تحت عنوان روش تحقیق در […]

ادامه

فراتر از اصول و مفاهیم یک رشته

در حقیقت، من در کار پژوهشیم سعی داشتم در خصوص نوعی از برنامه درسی مغفول در آموزش عالی مطالعه کنم. آن هم برنامه درسی تربیت مدرس دانشگاه بود. این که می گویم مغفول را از مقاله ادموند شورت(۲۰۰۲) در کلاس دکتری برنامه درسی آموزش عالی و تجربیات شخصی خودم ناشی از تغییر رشته و دانشکده […]

ادامه

فرهنگ استادی و استاد فرهنگی

در واقع، فرهنگ، معانی، مفاهیم و تعبیرات زیادی دارد. برای مثال جامعه شناسان اغلب آن را ارزش ها، سنت ها و باورها می دانند. «ژاک برک» جامعه شناس فرانسوی، معتقد است واژه فرهنگ اکنون معنایی پهناورتر و ژرفتر از هر زمانی دارد. به نظر او فرهنگ مانند واژه تعریف ناپذیر عرفان، ابعادی دارد که هر […]

ادامه

سروده های استاد

راستی او طی سی و چند سال معلمی در دانشگاه چه اندوخته است که ویژگی های تدریسش و چگونگی معلمی کردنش در دانشگاه را چنین ستایش می کنند. معلم دانشگاه طی سال ها با آمیختن هنرش و خردش معلمی را چگونه سروده است؟ سروده اش عقل و دل جویندگان دانش را چگونه پرورده است؟ با […]

ادامه

دهه هشتاد و تغییرات منِ معلم

یکی شون گفت:آقا! تو رو به جون بچه تون ما رو تنبیه نکنید. این حرف این دانش آموز در دل سخت او اثر کرده بود و از آن به بعد نگاهش به دانش آموزان و مسائل مبتلا به آنها تغییر یافت .حالا او به شدت پیگیر مشکلات دانش آموزان مدرسه اش است .مثلا برای برنامه […]

ادامه

مقدمه

مفهوم «تدریس مراقبتی» که به عبارتی نوعی «مادری کردن» برای دانش آموزان است، هسته اصلی روایت اوست. نرگس آهنچیان، روایت دوم را در این خبرنامه، بر اساس تجربیات اساتید و تامل عملی آنها بنا نهاده است و این که چگونه اساتید دانشگاه با توسل به رفلکشن و تامل در زمینه های عملی خود، زمینه توسعه […]

ادامه