برگزاری جشنواره دکتر علی شریعتمداری و دومین دوره انتخاب رساله های برتر رشته مطالعات برنامه درسی

جشنواره‌ها رویدادها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی در روز ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰ در ساعت ۱۴ الی ۱۸ جشنواره دکتر علی شریعتمداری و ‌‌دومین دوره انتخاب رساله های برتر رشته مطالعات برنامه درسی را به صورت مجازی برگزار نمود. گزارش فرایند اجرا و برگزاری جشنواره دکتر علی شریعتمداری توسط دبیر محترم علمی جشنواره جناب آقای دکتر قادری متعاقبا اعلام خواهد شد.