در جستجوی بسترهای نو برای مطالعات برنامه درسی: چیستی، چرایی و چگونگی

رویدادها نشست ها

گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی «واحد تهران مرکز» برگزار می‌کند:

در جستجوی بسترهای نو برای مطالعات برنامه درسی: چیستی، چرایی و چگونگی

سخنران میهمان:
دکتر کوروش فتحی واجارگاه
استاد رشته مطالعات برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

با حضور:
دکتر کامبیز پوشنه
دکترحمیدرضا رضازاده
(گروه مطالعات برنامه درسی واحد تهران مرکز)

تاریخ برگزاری:
روز پنج شنبه در تاریخ بیست و سوم دی ماه ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۱۰/۲۳)
ساعت ۱۵ (۳ بعدازظهر)

این سخنرانی به صورت مجازی برگزار می‌گردد.
لینک ورود: Https://daanaan.daan.ir
شناسه کلاس: ۴۳۵۵۳۸۸
گذرواژه: ۱۱۱۱