نشست علمی تخصصی-فرا برنامه درسی تربیت اخلاقی: چرایی و چیستی

رویدادها نشست ها

نشست علمی_تخصصی « فرا برنامه درسی تربیت اخلاقی: چرایی و چیستی» برگزار می‌شود

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ نشست علمی- تخصصی «فرا برنامه درسی تربیت اخلاقی: چرایی و چیستی» چهارشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

لینک ورود به نشست:

https://webinar.oerp.ir/b/mkv-jvt-8to-2mt