جلسه نقد و بررسی کتاب «استادان استادان چه کردند؟»

رویدادها نشست ها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند:

جلسه نقد و بررسی کتاب «استادان استادان چه کرده اند؟»

زمان: ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به آدرس زیر در جلسه مجازی شرکت نمایند:

http://vc1.khu.ac.ir/psych_school-workshops_1/