فراخوان طراحی درس آزاد فارسی دوره ی ابتدایی با تاکید بر فرهنگ بومی

رویدادها شعب استانی هرمزگان همایش های گذشته

عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان خبر داد:
فراخوان طراحی درس آزاد فارسی دوره ی ابتدایی با تاکید بر فرهنگ بومی
دکتر محمدیان فراخوان طراحی درس آزاد فارسی دوره ی ابتدایی با تاکید بر فرهنگ بومی را تشریح کرد.
دکتر یوسف محمدیان عضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان اظهار کرد: درس آزاد ایستگاه اندیشیدن و درنگ کردن و آفریدن است و فرصتی است تا دانش آموز و معلم به یاری هم به فراخور ذوق و علاقه ، دلبستگی های فرهنگ بومی و نیازها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم نیامده اند را بازگو نمایند .

نمون برگ طراحی درس آزاد

وی افزود: دبیرخانه دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی در راستای ساماندهی تجربیات معلمان و دانشجویان در زمینه ی طراحی درس آزاد و تقویت فرهنگ بومی و محلی در برنامه درسی و همچنین بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تالیف کتاب ، از کلیه ی معلمان، دانشجو معلمان، پژوهشگران و تمامی علاقمندان و صاحب نظران دعوت به عمل می آورد آثار خود را در چارچوب فرم فراخوان به ایمیل hormozganisca@gmail.com ارسال نمایند.  وی اظهار کرد که علاقمندان می توانند تا ۲۰فروردین ۱۳۹۹ آثار خود را به دبیرخانه کنفرانس ارسال نموده و همچنین آثار ابرگزیده در سی دی مجموعه مقالات کنفرانس منتشر و از آثار برتر تجلیل به عمل می آید .