کارگاه دکتر سعید صفایی موحد «اشتباهات رایج در پژوهش‌های کیفی»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه دکتر سعید صفایی موحد، مشاور آموزش و بهسازی شرکت نفت و مدرس دانشگاه در خصوص «اشتباهات رایج در پژوهش‌های کیفی»

تاریخ یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ تا ۱۸

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵