نهمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی:
نقش معلم در برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان

سخنران: سعید ناجی- مسئول گروه فلسفه برای کودکان و نوجوانان در پژوهشگاه علوم انسانی
اعضاء میزگرد: دکتر یحیی قائدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم ) خانم دکتر رشتچی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر مرعشی (عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز)
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶/۱۰/۸۶ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده سخنرانی…