رئیس جدید کمیسیون پژوهش منصوب شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند، در آخرین جلسه هیئت مدیره انجمن در شهریور ماه ۸۶ آقای دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی به عنوان رئیس جدید کمیسیون پژوهش این انجمن انتخاب شدند.

متن ابلاغ:
                                                                                  به نام خدا 
برادر ارجمند جناب آقای دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی
با اهداء سلام
احتراماً، نظر به شایستگی‌های علمی و اجرائی که در جنابعالی سراغ دارد و با توجه به نظر مساعد هیئت محترم مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، بدینوسیله حضرتعالی را به سمت رئیس کمیسیون پژوهش
این انجمن منصوب می‌نمایم.
امید است با استعانت از درگاه خداوند سبحان و جلب مشارکت کلیه اعضاء علاقمند به فعالیّت‌های پژوهشی، به ویژه اعضاء کنونی کمیسیون، شاهد موفقیت افزون‌تر در تحقق وظایف خطیر و حسّاس این کمیسیون باشیم.

                                                                       با تقدیم احترام مجدد

                                                              دکتر محمود مهرمحمدی

                                                                 رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران