دریافت مجوز فصلنامه علمی- پژوهشی فناوری برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

هو العلیم
با افتخار به استحضار جامعه علمی، متخصصان تعلیم و تربیت و به ویژه متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسی می رساند نشریه «فناوری برنامه درسی» با کسب مجوز از وزارت علوم، آماده دریافت مقالات «علمی پژوهشی» اعضاء محترم هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان گرانقدر است. امید است با یاری خداوند متعال و همراهی علمی و ارزشمند اهل قلم، گامی شایسته در توسعه رشته مطالعات برنامه درسی برداشته شود. با احترام محسن آیتی، سردبیر
سامانه نشریه:
http://jct.birjand.ac.ir/