اولین جلسه کمیته علمی همایش هفتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

حاضرین جلسه: دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محمد عطاران، دکتر نعمت‌اله موسی‌پور، دکتر کوروش فتحی، دکتر مجید علی‌عسگری، دکتر نادر سلسبیلی، دکتر رحمت‌اله مرزوقی، دکتر زهرا گویا، دکتر پروین صمدی
غایبین جلسه: دکتر حسن ملکی، دکتر آژیده، دکتر مرجانی، دکتر بازرگان
تاریخ جلسه: ۷/۳/۸۶
دستور جلسه:
۱٫ تصمیم‌گیری در مورد محل برگزاری همایش    
۲٫ انتخاب دبیر علمی همایش 
۳٫
انتخاب دبیر اجرایی همایش   
۴٫ تعیین حامیان و نحوه حمایت آنان      
۵٫ تعیین زمان برگزاری همایش      
۶٫ بحث کلی در مورد فراخوان  
۷٫ تاریخ و محل برگزاری جلسات کمیته علمی   
۸٫ بحث اولیه در مورد برگزاری کارگاه‌های آموزشی در همایش    
۹٫ بحث اولیه در مورد جایگاه گروه‌های مطالعای (سیگ‌ها) در همایش    
۱۰٫ بحث اولیه در مورد جایگاه واحدهای استانی در همایش  
۱۱٫ بحث اولیه در مورد جایگاه کمیسیون روابط بین‌الملل در همایش (تعاملات بین‌المللی همایش)

بحث درباره مکان برگزاری همایش:   
خانم دکتر صمدی از بازدید دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه علامه طباطبائی گزارشی دادند. این بازدید به همراه دکتر مهرمحمدی، دکتر موسی‌پور و دکتر علی‌عسگری به ترتیب در تاریخ ۱ و ۶ خرداد انجام شده است.
دکتر مهرمحمدی ملاک‌های گزینش محل برگزاری را به قرار زیر پیشنهاد کردند:
۱٫       فضای برگزاری جلسات عمومی
۲٫       فضای برگزاری جلسات موازی و کارگاهها
۳٫       فضای برگزاری نمایشگاه
۴٫       فضای غذاخوری
۵٫       فضای پذیرائی میان روز
۶٫       فضای اسکان (استادان/ مدعوین)
۷٫       موقعیت جغرافیایی
۸٫       سهولت دسترسی
۹٫       پشتیبانی اجرائی و مدیریتی/ اشتیاق به برگزاری
۱۰٫   احتمال پوشش رسانه‌ای
۱۱٫   احتمال حضور و استقبال دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش
ملاکهایی که اعضاء حاضر در جلسه پیشنهاد کردند:
دکتر فتحی:
          پیشینه دانشگاه در پشتیبانی از انجمن
          کادر علمی دانشگاه در حوزه برنامه درسی
دکتر گویا:
          وقت‌گذاری دبیر علمی همایش
دکتر مرزوقی:
          سابقه اجرای دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه برنامه درسی
دکتر سلسبیلی:
          امکان اعمال آزادانه سیاستهای علمی انجمن در برگزاری همایش
·          جمع‌بندی:
۱٫       به شرط تأمین محل اسکان (حداقل ۳۰ استاد و۱۰۰ مهمان)، اولویت با دانشگاه تربیت معلم خواهد بود. نتیجه ظرف یک هفته اعلام شود.
۲٫       در مرحله بعد، به شرط تعهد اتمام عملیات ساختمانی سالن ورزشی، اولویت با دانشگاه علامه خواهد بود.
·          تاریخ برگزاری همایش:
تاریخ برگزاری همایش روز ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه اعلام شد.
·         
نقش کمیسیون آموزش در برگزاری همایش:
          اختصاص یک نیم‌روز همایش برای برگزاری کارگاهها
دکتر مهرمحمدی از ریاست کمیسیون آموزش خواستند سیاستهای برگزاری کارگاه‌ها را در ابعاد ذیل تدوین و جهت تصویب به کمیته علمی همایش ارائه نمایند:
          تعداد کارگاهها در همایش
          شرایط برگزارکنندگان
          اهداف برگزاری کارگاه
          مکانیزم و نحوه انتخاب موضوع (مرتبط با همایش)
          شرایط شرکت کنندگان
          نحوه ثبت نام
          تشکیل کمیته فرعی برای داوری پروپوزالها
بررسی نتایج ارزیابی کارگاه‌های برگزار شده در همایش ششم نیز توسط کمیسیون آموزش انجام خواهد گرفت.
·        جایگاه گروه‌های مطالعاتی (سیگها) در همایش:
مقرر شد ریاست کمیسیون پیشنهادهای این حوزه را در ابعاد ذیل تدوین و جهت تصویب به کمیته علمی ارائه نمایند.
          جلسات ویژه سخنرانی گروه‌های مطالعاتی
          دریافت مقالات ویژه و اختصاصی مرتبط با گروه‌های مطالعاتی
          مکانیزم ارزیابی مقالات
·       نقش کمیسیون روابط بین‌الملل:
مقرر شد ریاست کمیسیون پیشنهادهای این حوزه را در ابعاد ذیل تدوین و جهت تصویب به کمیته علمی ارائه نمایند.
          تهیه فراخوان انگلیسی
          دعوت از شخصیتهای موجه علمی
انتخاب دبیر علمی و دبیر اجرایی وهمچنین بحث در مورد حامیان همایش به جلسه آینده موکول شد.