طریقه ارسال مقالات پذیرفته شده به دبیرخانه همایش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به گزارش آخرین نشست کمیته علمی همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران مهلت ارسال اصل مقاله تا ۳۰ دی ماه تمدید شد. از پذیرفته شدگان خواهشمند است مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۸۵ به آدرس الکترونیکی info@icsa.org.ir ارسال نمایند.