صورتجلسه کمیسیون توسعه انجمن مورخ ۱۶ اردیبهشت ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

صورت جلسه کمیسیون توسعه

 انجمن  مطالعات برنامه درسی ایران

 تاریخ برگزاری: ۱۶/۰۲/۱۳۹۴

مکان: دانشگاه فرهنگیان

ساعت شروع: ۱۳:۴۰

ساعت پایان: ۱۴:۱۵

حاضران: دکتر علیرضا عصاره[۱] / دکتر محمد علی میرزابیگی[۲] / دکتر مرضیه دهقانی[۳]  / امید امراله[۴] / مینا احمدیان[۵]

غایبان : دکتر علیرضا صادقی[۶] / دکتر محمد جوادی پور[۷]  / دکتر علی حسینی خواه[۸] / دکتر رضوان حکیم زاده [۹] /  آقای علی زرافشان[۱۰] /  دکتر پروین صمدی[۱۱] 

 دستور جلسه:

شرحی بر فعالیت های کمیسیون توسعه (تاسیس کمیته دانشجویی)

بررسی طرح فراخوان ایده های دانشجویی

 دستور اول

شرحی بر فعالیت های کمیسیون توسعه (تاسیس کمیته دانشجویی)

 دکتر میرزابیگی:

الف) ضمن تشکر از حضور شما در این جلسه، تاکنون دو طرح اصلی در کمیسیون توسعه مطرح شده است. یکی طرح تاسیس کمیته دانشجویی انجمن مطالعات برنامه درسی و دیگری تاسیس کمیته فرهنگیان انجمن.

ب) کمیته دانشجویی فعالیت خود را با وجود نمایندگان دانشجویان ۴ دانشگاه (الزهرا، تهران، خوارزمی و علامه طباطبایی) آغاز و تا کنون ۶ جلسه برگزار کرده است که صورت جلسات آن بر روی سایت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران قابل رویت است.

ج) اعضای کمیته دانشجویی در گروه های؛ نشریه علمی  و تابلوی اعلانات، برگزاری تور های علمی و نمایشگاه، سایت و وبلاگ، کارگاه آموزشی، همایش و سمینار و گروه مسابقات علمی قرار گرفته اند.

د) موضوعاتی نیز توسط اعضای کمیته دانشجویی جهت برگزاری کارگاه، همایش، سمینار و نشست و … پیشنهاد شده است که در مرحله نیاز سنجی و تعیین اولویت می باشد.

و) کمیسیون توسعه تصمیم دارد، دانشجویان سایر دانشگاه ها (دولتی و آزاد) را نیز در جلسه کمیته دانشجویی دعوت نماید.

 نکته دیگر: در مورد تشکیل کمیته فرهنگیان انجمن مطالعات برنامه درسی، علیرغم پیگیری های مکرر، از جمله هماهنگی و گفتگو با جناب آقای زرافشان و پیشنهادهایی که در این خصوص ارائه داده اند هنوز در عمل کاری انجام نشده که نیاز به پیگیری دارد.

 دکتر دهقانی: آقای امراله به عنوان نماینده کمیته دانشجویی، باید مطمئن شوند که به تمام نمایندگان دانشگاه ها، جهت حضور در جلسات، اطلاع رسانی شده باشد و زمانی تنظیم گردد تا تمامی اعضای کمیته دانشجویی امکان حضور داشته باشند.

 دکتر عصاره:

الف) در اولین فرصت، جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون توسعه و کمیته دانشجویی در دفتر انجمن برگزار گردد.

ب) با توجه به این که انتخابات هیئت مدیره را در پیش داریم، جلسات کمیته دانشجویی به صورت منظمی تشکیل شود.

ج) باید وبلاگ یا شبکه مجازی طراحی کرد تا اعضای کمیسیون توسعه و کمیته دانشجویی بتوانند با یکدیگر تبادل نظر کنند و اطلاعیه ها را دریافت نمایند.

 دکتر میرزابیگی: در آخرین جلسه کمیته دانشجویی، دو موضوع مطرح شد. یکی همکاری کمیته دانشجویی در برگزاری همایش و انتخابات هیئت مدیره و دیگری فراخوان ایده های دانشجویی*.

 

  مصوب:

    الف) دعوت از نمایندگان دانشجویان سایر دانشگاه ها در جلسه کمیته دانشجویی

   ب) برگزاری جلسه کمیته دانشجویی با حضور اعضای کمیسیون توسعه

   ج) طراحی وبلاگ جهت برقراری ارتباط بین کمیته دانشجویی و کمیسیون توسعه

 

دستور دوم

بررسی طرح فراخوان ایده های دانشجویی:

 دکتر میرزابیگی:

الف) فراخوان ایده های دانشجویی که در حاشیه همایش "برنامه درسی در ایران؛ فاصله نظر و عمل" اجرا خواهد شد، پذیرای ایده های دانشجویی در این خصوص خواهد بود که می تواند به "ریشه یابی مسئله، بیان علل احتمالی و راهکارهای برون رفت از شکاف بین نظر و عمل در برنامه درسی ایران" در هریک از حوزه های مرتبط با برنامه درسی، بپردازد. به منظور فعال ساختن تعداد هر چه بیشتر دانشجویان، نحوه ارائه ایده ها، خارج از قیود نگارش یک مقاله علمی و در حدود ۲ صفحه برگه A4 تعریف شده است.

ب) دانشجویان می توانند ایده های خود را به دبیرخانه انجمن، ایمیل نمایند. سپس آقای امراله، ایده ها را برای بررسی اولیه بین اعضای کمیته دانشجویی، توزیع کنند. در نهایت ایده های منتخب، توسط اعضای کمیسیون توسعه بررسی و ایده های برتر انتخاب خواهند شد.

ج) با توجه به محدودیت زمانی، فراخوان باید هر چه سریع تر روی سایت وارد و جهت اطلاع رسانی در دانشگاه ها تکثیر شود.

د) می توان از این طرح در همایش های بعدی نیز استفاده کرد.

 

مصوب:

الف) اطلاع رسانی سریع فراخوان ایده دانشجویی از طریق سایت انجمن و انتشار آن در دانشگاه ها

ب) ارائه ایده های برتر در روز همایش به صورت پوستر

ج) نمایه ایده های برتر در سایت انجمن

د) انتشار ایده های برتر در یک خبر نامه ویژه

و) اعطای گواهینامه ارائه ایده های برتر به دانشجویان برگزیده

ه) دریافت ایده های دانشجویی از طریق ایمیل و دبیرخانه انجمن

                                                                                                      

بعد از دستور :

دکتر عصاره: از حاضران در جلسه تشکر می کنم.

 

 

                                                                               تنظیم صورت جلسه توسط:

                                                                                                           مینا احمدیان

                                                                                                        دبیر کمیسیون توسعه

                                                                                               انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

                                                                                                              17/02/94

 


alireza_assareh@yahoo.comرئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی        .[1]

[۲]. رئیس کمیسیون توسعه، و  عضو هیات علمی دانشگاه تهران          mbeigi@ut.ac.ir

[۳]. عضو هیات علمی دانشگاه تهران           dehghani_m33@ut.ac.ir

[۴]. مسئول کمیته دانشجویی، دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران          amrollahomid@yahoo.com

[۵]. دبیر کمیسیون توسعه، دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی       ahmadian931@atu.ac.ir

[۶]. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  sadeghi.edu@gmail.com       

[۷]. عضو هیات علمی دانشگاه تهران javadipour846@yahoo.com       

.[۸] عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی کرج          hosseinikhah_ali@yahoo.com

[۹]. عضو هیات علمی دانشگاه تهران           hakimzadeh@ut.ac.ir

.[۱۰] معاون وزارت آموزش و پرورش          zarafshanali2010@hotmail.com

[۱۱]. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا            p.samadi2013@yahoo.com                                         

 

* طرح اولیه ی فراخوان ایده های دانشجویی، توسط خانم آزاده پیرنهاد- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی-  در کمیته دانشجویی مطرح گردید که ضمن تایید توسط کمیته، اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.