کارگاه دکتر مصطفی قادری «روش قوم‌نگاری در مطالعات برنامه درسی»

اخبار کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه دکتر مصطفی قادری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص «روش قوم‌نگاری در مطالعات برنامه درسی»

تاریخ پنجشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ تا ۱۷

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵