گزارش اولین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش اولین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

جلسه با خیر مقدم جناب آقای دکتر علی عسگری آغاز شد. ایشان ضمن اعلام اینکه این اولین نشست از محموعه نشست‌های علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است که به همت کمیسیون آموزش برگزار می‌شود،ابراز امیدواری نمودند که این نشست ها همچنان ادامه داشته باشند و شاهد حضور همیشگی همکاران آموزش و پرورش و اساتید باشیم.سپس از جناب آقای دکتر محمود مهرمحمدی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس جهت ایراد سخنرانی با موضوع "نسبت برنامه درسی با زمان" دعوت به عمل آوردند.    
دکتر مهرمحمدی ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد رویکردهای معمول  در برنامه درسی نسبت به زمان،ابتدا به تشریح مفاهیم و رویکردهای مختلف به زمان از جمله: زمان در معنای محدود و گسترده و زمان در مقیاس خرد و کلان پرداختند.    
سپس چنین عنوان نمودند که هدف از عنوان کردن این مبحث رویکردی متفاوت به زمان و نگاهی از منظر فلسفی و با هدف تبیین محیط زمانی است.در این رویکرد با زمان در معنای گسترده و مقیاس کلان روبروایم که در بستر برنامه درسی با سه گونه برنامه درسی مواجه خواهیم بود؛برنامه درسی حال گرا،برنامه درسی آینده گرا و برنامه درسی حال گرای آینده گرا.گونه سوم که متضمن مفهومی تناقض آمیز است گونه مرجح سخنران می باشد که به تفصیل مورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  
پس از سخنان دکتر مهرمحمدی میزگرد این نشست با حضور دکتر موسی پور،دکتر خادمی،دکترقاسمی‌پویا تشکیل و سوالات حضار و اعضای میزگرد مطرح شد که دکتر مهرمحمدی نیز به فراخور بحث به سوالات و مباحث مطرح شده پاسخ گفتند.‌
این جلسه با استقبال و حضور پرشور اعضاء محترم انجمن و همچنین دبیران و معلمان آموزش و پرورش برگزار شد، که از همه حضار در این جلسه تشکر و قدردانی می‌شود.

گالری عکس