اوضاع نشر در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اوضاع نشر

وقتی در پاسخ به دانشجویی نام کتاب یکی از نویسندگان محترم را ذکر کردم، با این اعتراض مواجه شدم که "بله آقا، کتاب‌های مشابه آنرا هم دیده‌ام اما همه آنها یک چیز نوشته‌اند، مثل اینکه همه از روی یک متن نوشته باشند!" این موضوع تأمل‌برانگیز بود و البته اعتراضی جدی محسوب می‌شود. واقعاً اوضاع نشر علمی در حوزه مطالعات برنامه درسی چگونه است؟ آیا آنچه ارائه می‌شود با آنچه در این حوزه در سطح جهانی مطرح است، نسبتی دارد؟ حدود نیم قرن تجربه نگارش (تألیف) ایران در این حوزه، چه سیمایی از این رشته عرضه می‌کند؟
به نظر می‌رسد بازنگری تجربه و ارزیابی آن می‌تواند زمینه مناسبی برای ادامه راه فراهم آورده آیا کسی هست که بدین امر بپردازد؟
دکتر نعمت‌الله موسی‌پور
رئیس کمیسیون نشر علمی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران