برنامه سخنرانی های ماهانه گروپ روش شناسی در ترم اول

کارگاه ها و دوره های آموزشی
بسمه تعالی
برنامه سخنرانی های ماهانه گروه روش شناسی در ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
زمان
سخنران
موضوع
توضیحات
 
شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۰
۶-۴ بعد از ظهر
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی
دکتر زهرا نیکنام (دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس دررشته برنامه ریزی درسی)
روش تحقیق بر مبنای مصاحبه عمیق و تجزیه و تحلیل داده های کیفی(مبتنی بر رساله دکتری سخنران(
 
 deep interviewing & qualitative data analysis
گفته میشود شما یا در تحقیق به اثبات نظریه می پردازید یا به خلق نظریه
(theory verification OR theory generation)(Punch, K. 2004)
 پژوهش های کیفی را بیشتر منتسب به دومی می کنند اما در عمل پژوهشگران چالشهای فراوانی را پیش رو دارند. در این سخنرانی دکتر نیکنام به افت و خیزهای این مسیر اشاره خواهند کرد.
 
 
شنبه ۱۴ آبان
۶-۴ بعد از ظهر
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی
 
 
دکترعلیرضا صادقزاده (استادیار فلسفه تعلیم و تربیت- دانشگاه تربیت مدرس )
 
رویکرد اسلامی به روش شناسی پژوهش تربیتی: چیستی و چرایی
An Islamic approach to educational research methodology: What is it and Why?
دکتر صادقزاده در این گفتار که بر اساس رساله دکتری خویش، تدریس درس روش شناسی تحقیق در دانشگاه تریت مدرس، و مقاله ایشان در ویژه نامه روش شناسی مجله نوآوری های آموزشی تدوین گردیده به چرایی و چیستی رویکرد اسلامی به روش شناسی است.
 
 
 
شنبه 26 آذر
۶-۴ بعد از ظهر
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی
 
 
دکتر محمود مهرمحمدی (استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس، چهره شناخته شده حوزه برنامه درسی و مترجم کتاب روش شناسی مطالعات برنامه درسی)
 
کیفیت پژوهش های کیفی در ایران: فرار از اثبات گرایی و غلطییدن (یا روش هایی برای نغلطیدن ) در ورطه نسبیت گرایی
 
 
Quality of qualitative research in Iran:
The optimal point between escaping from positivism or not being trapped by relativism
 
کتاب روش شناسی مطالعات برنامه درسی
(Forms of curriculum inquiry, Edmund C. Short)
که توسط پروفسور مهرمحمدی و همکارانشان ترجمه شده یکی از کتابهای مرجع و موثق در حوزه پژوهش های کیفی در کشور است که جایزه کتاب فصل را نیز ازآن خود کرده است. در این حوزه کار بسیار اندک انجام شده و روش های کیفی در کشور هنوز در ابتدای راه هستند لذا جایگاه ویژه ای برای تامل و مباحثه دارند.
 
شنبه ۱۷ دیماه
۶-۴ بعد از ظهر
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی
 
دکتر خسرو باقری (استاد تمام دانشگاه تهران و چهره شناخته شده در حوزه فلسفه تعلیم و تربیت، رئیس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران و پدید آورنده کتاب روشهای پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
مبانی فلسفی و معرفت شناختی پژوهش در حوزه تعلیم تربیت
Philosophical and epistemological foundations of educational research
بسیاری ازمنتقدان حوزه پژوهش های تربیتی یکی از سرچشمه های ضعف کیفیت این پژوهشهاراعدم آشنایی محققان این حوزه با مبانی نظری پژوهش وسیر تطور نظری این حوزه میدانند. پروفسور باقری با تمرکز چند ساله خویش بر این حوزه میتواندبرخی از این نگرانی ها را مورد توجه قرار دهد.
 
                  برنامه کارگاه­های آموزشی یک روزه گروه روش­شناسی در ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
زمان
مدرس
موضوع
توضیحات
 
آبان ماه ۱۳۹۰
 
۱۲ و ۱۳ آبان ماه
 
دکتر حمیدرضا حسن­آبادی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران و فارغ التحصیل دانشگاه تهران
 
 
مدل­یابی معادلات ساختاری
برای پژوهش های تربیتی
 
Structural equation modeling (SEM) for educational research
 
دو روز و هر روز ۸ ساعت
مدل­یابی معادلات ساختاری یکی از روش­های تحلیل داده­های کمی است که چند سالی است در حوزه پژوهش­های علوم رفتاری و اجتماعی به کار گرفته شده و از منظر کارآمدی برای پاسخ به سوالات پژوهشی خصوصا درباره تاثیرات غیر مستقیم متغیر(های) مستقل بر متغیر وابسته جلب توجه نموده است. اما میزان استفاده از آن توسط دانشجویان در پایان نامه­ها در کشور بسیار اندک بوده است. هدف این کارگاه آموزشی آشنایی با این روش­شناسی و همچنین قوی­ترین نرم­افزار برای مدل­یابی معادلات ساختاری یعنی LISREL توسط شرکت­کنندگان برای انجام چنین تحلیل­هایی با استفاده از داده­های واقعی است. بنابراین، تلاش می­شود در این کارگاه هم مبانی نظری و هم چگونگی کار با نرم­افزار آموزش داده شود.
 
 
 
 
آذر ماه ۱۳۹۰
 
دکترابراهیم طلائی
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و فارغ التحصیل دانشگاه آکسفورد
 
روش شناسی مطالعات طولی: از نظر تا عمل
 
Methodology of Longitudinal studies
در این کارگاه ضمن آشنایی با مبانی طراحی مطالعات طولی، یکی از این پژوهش های جاری که مدرس کارگاه در انگلستان و آلمان در گیر آن است معرفی و واکاوی می گردد. سپس روش های تولید و تحلیل داده های طولی مطرح و شرکت کنندگان دست به کیبورد میشوند تا تحلیل های اصلی را مورد کاربرد قرار دهند.
 
 
 
 
دی ماه ۱۳۹۰
 
 
 
دکتر علیرضا کیامنش
عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه تربیت معلم و چهره شناخته شده روش های پژوهش کمی در کشور
 
 
 
روش تحقیق آمیخته
 
Mixed methods research
روش تحقیق کمی کمک میکند تا جنبه های قابل مشاهده یک تحقیق اندازه گیری شودو روش تحقیق کیفی، پدیده مورد مطالعه را در شرایط طبیعی خود بررسی میکند ودرواقع مجموعه ای از شواهد تجربی است. اما گاهی پژوهشگر با استفاده از یکی از این دو روش نمیتواند جنبه های نهفته یک پدیده را بخوبی شناسایی کند لذا با ترکیب نمودن این دو روش به درک بهتری از پدیده دست می یابد. در واقع هدف روش تحقیق آمیخته دستیابی به شواهد بیشتر برای درک پدیده ها و استفاده از روشهای کمی برای گردآُوری و تحلیل شواهد کیفی است .
برنامه باشگاه مجلات (Journal club) گروه روش شناسی در ترم اول سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰
توضیح: باشگاه مجلات محملی است برای گرد هم آمدن علاقه مندان به حوزه روش شناسی پژوهش به منظور مطالعه، ارائه و نقد یک مقاله لاتین در هر جلسه از باشگاه. مقاله مورد اشاره باپیشنهاد اعضا و تایید مسئول گروپ انتخاب می گردد. پیشنهاد دهنده یا پیشنهاددهنگان خود ارائه کنندگان آن مقاله در جلسه خواهند بود که بخش اول جلسه باشگاه را به خود اختصاص میدهد. مقاله منتخب برای همه اعضای گروپ از قبل ارسال می گردد و همه موظف به خواندن مقاله هستند تا بتوانند در مباحث شرکت فعال داشته باشند. در مواردی هم که امکان داشت میهمانی از اعضای هیات علمی که در موضوع مقاله کار تخصصی کرده اند حضور خواهد داشت.
با این روش هم در طول هر ترم مقالاتی مطرح و مرتبط با این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد و هم تمرینی است برای زبان تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت. یکی از محاسن باشگاه مجلات، آشنایی با ادبیات حوزه تخصصی است که در محملی که هم اساتید هستند و هم دانشجویان امکان تعاملات علمی را گسترش می دهد.
زمان
عنوان مقاله
موضوع
پیشنهاد دهنده
ارائه دهنده
میهمان جلسه
 
آذر ۱۳۹۰
 Hammersley, Martyn(2006)
 ‘Ethnography: problems and prospects’, Ethnography and Education, 1: 1, 3
— 14
اثنوگرافی یا قوم نگاری از روش های نوین بکارگرفته شده در حوزه علوم تربیتی است اما چالش ها و ویژگی های خاص خود را دارد. مارتین همرسلی از چهره های شناخته شده این نوع پژوهش در تعلیم و تربیت است و سه و کتاب و بیش از ده مقاله در این حوزه نگاشته است. پس ازبرگزاری کارگاه اثنوگرافی، دکتر فاضلی ما را با مسائل و آینده این حوزه آشنا می سازند. 
 
دکتر
ابراهیم طلائی
 
دکتر
ابراهیم طلائی
 
دکتر نعمت ا… فاضلی
 
از اعضا دعوت می گردد مقالات مورد نظر خود را به مسئول گروپ روش شناسی ایمیل فرمایند: e.talae@modares.ac.ir