اولین همایش ملی آموزش در ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اولین همایش ملی "آموزش در ایران ۱۴۰۴" با همکاری و مشارکت نهادهای فعال از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وزارتخانه‌های "علوم، تحقیقات و فناوری"، "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"، "آموزش و پرورش"، شهرداری تهران، کمیسیون‌های "آموزش و تحقیقات" و "بهداشت و درمان" مجلس شورای اسلامی و دانشگاه‌های تهران، علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبائی و آزاد اسلامی برگزار می‌شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.edu1404.ir/fa/ مراجعه فرمایید