مهلت ارسال چکیده همایش بین‌المللی خوراسگان تمدید شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دومین همایش بین‌المللی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با عنوان:
  کیفیت در برنامه درسی آموزش عالی 

پاییز ۱۳۹۳ دانشگاه خوراسگالن اصفهان

تاریخ‌های مهم همایش

 

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاالات ۱۵ مرداد ماه۱۳۹۳
زمان اعلام نتایج پذیرش چکیده ۳۰مرداد ماه ۱۳۹۳
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات (متن کامل) ۱۵ شهریور۱۳۹۳
زمان اعلام نتایج پذیرش مقالات ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۳
 آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۳ زمان برگزاری ۳۰ مهر و ۱ آبان۱۳۹۳