کارگاه دکتر یعقوب عزیزی «سنتزپژوهی با تاکید بر سنتز آمیخته»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه دکتر یعقوب عزیزی، دانش آموخته مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در خصوص «سنتزپژوهی با تاکید بر سنتز آمیخته»

تاریخ ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ تا ۱۸

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵