اولین نشست علمی ماهانه انجمن در سال ۱۳۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گروه مطالعاتی برنامه درسی و انشا
با همکاری
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
برگزار می کند
اولین نشست علمی- ماهانه سال ۱۳۸۹

با عنوان:
درس انشا و نگارش
دیروز- امروز- فردا

سخنران:
دکتر حسن ذوالفقاری (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)

اعضاء میزگرد:
آقای حسین حسین نژاد (مسئول گروه مطالعاتی برنامه درسی و انشا)
آقای غلامرضا عمرانی (مؤلف کتابهای درسی)

زمان:
۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹
ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان:
خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات