تعویق چهارمین کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

احتراما به استحضار کلیه علاقمندان و متخصصان حوزه برنامه درسی می رساند تاریخ برگزاری "چهارمین کنفرانس جهانی مطالعات برنامه درسی " به ۲ الی ۵ جولای ۲۰۱۲ تغییر یافته است. این کنفرانس توسط "انجمن بین المللی مطالعات برنامه درسی

"IAACS"
در شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهدشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت کنفرانس مراجعه فرمایید.