انتشار فصلنامه‌های شماره ۲۵-۲۶-۲۷ مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی‌های عزیز
با سلام و احترام
به اطلاع می‌رساند فصلنامه‌‌ علمی پژوهشی مطالعات برنامه درسی به شماره های ۲۵-۲۶-۲۷ که مربوط به سال ۹۱  می‌باشد به تعداد محدودی به چاپ رسیده است. چنانچه متقاضی دریافت این فصلنامه‌ها هستید با دبیرخانه تماس بگیرید تا فایل الکترونیکی آن خدمتتان ارسال شود.
 


فصلنامه شماره ۲۶
ویژه مقالات برنامه درسی و فرهنگ
سردبیر مهمان: دکتر علیرضا صادقی

 

 

فصلنامه شماره ۲۷
ویژه مقالات برنامه درسی و واژگان فارسی
سردبیر مهمان: دکتر محمد دادرس