کارگاه مدیریت کلاس درس با تاکید بر مدیریت رفتار

کارگاه ها و دوره های آموزشی کمیسیون آموزش

کارگاه آقای دکتر یعقوب عزیزی

_ دبیر کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
_سرگروه توانمندسازی معلمان شهر تهران

با موضوع:
«مدیریت کلاس درس با تاکید بر مدیریت رفتار»

تاریخ:
شنبه ۱۱ شهریور ماه ساعت ۱۴ تا ۱۶

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۶۵۴۷۸۰۱۳