کالبدشکافی چند پژوهش مردم‌نگاری در برنامه درسی

اخبار کارگاه ها و دوره های آموزشی

کارگاه دکتر زهرا نیک‌نام، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در خصوص «کالبدشکافی چند پژوهش مردم‌نگاری در برنامه درسی»

تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰

ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق تماس با شماره ۰۹۱۷۷۳۱۰۴۴۵