نشست «بررسی مضامین پژوهشی، آموزشی، حرفه‌ای و شخصی شرکت در بزرگترین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات آموزشی (AERA 2023)»

نشست ها

نشست «بررسی مضامین پژوهشی، آموزشی، حرفه‌ای و شخصی شرکت در بزرگترین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات آموزشی (AERA 2023)» برگزار می‌شود

نشست تخصصی «بررسی مضامین پژوهشی، آموزشی، حرفه‌ای و شخصی شرکت در بزرگترین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات آموزشی (AERA 2023)» برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ این نشست تخصصی توسط انجمن تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با همکاری انجمن فناوری آموزشی ایران، گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس، گروه تدریس یاران و انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

ارائه‌دهندگان این نشست دکتر سید احمد رحیمی، دکتری نظام‌های آموزشی و فناوری‌های یادگیری و عضو هیات علمی دانشگاه فلوریدا آمریکا و دکتر ابراهیم طلایی دکتری برنامه درسی و آموزش دبستان و پیش از دبستان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌باشند.

این نشست تخصصی پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۹ تا ۲۰ برگزار خواهد شد.

لینک برگزاری نشست:
https://b2n.ir/e32202