کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی

اطلاعیه‌ها رویدادها

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌کند؛
کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی

 

نشست «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار می‌شود.

به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ نشست «کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه‌های درسی» با حضور دکتر محمود امانی طهرانی، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، دکتر رضوان حکیم‌‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دکتر محمود مهرمحمدی، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، دکتر جواد حاتمی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر ابراهیم طلایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

دبیر این نشست دکتر رحمت‌اله خسروی، عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان می‌باشند و این نشست سه‌شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۸ به‌صورت مجازی در آدرس vroom.um.ac.ir/icsa برگزار می‌شود.