دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری

رویدادها شعب استانی نشست ها هرمزگان همایش های گذشته

برگزاری دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی- یادگیری

دبیر علمی کنفرانس یافته های نوین یاددهی – یادگیری در دوره ابتدایی خبرداد: برگزاری دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی دکتر کلثوم نامی گفت: دومین کنفرانس ملی « یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی » در بندر عباس برگزار می شود. دکتر « کلثوم نامی »، مدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس اظهار کرد: دومین کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی به منظورآشنایی دانشجویان و معلمان با جدید ترین یافته های یاددهی و یادگیری ۲۸ فروردین ۹۹ برگزار می شود. ایشان اظهار نمودند که افراد متقاضی به امر پژوهش در این حوزه می توانند مقالات خود را از این تاریخ از طریق سایت کنفرانس به نشانی educationconf.ir ارسال نموده و همچنین می توانند در نشست ها و کارهای آموزشی مرتبط با موضوع همایش که با حضور اساتید مطرح کشوری برگزار می گردد شرکت نمایند. کنفرانس ملی یافته های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان و دانشگاه فرهنگیان هرمزگانن برگزار خواهد شد.