گروپ روش‌شناسی پژوهش برگزار می‌کند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نشست تخصصی گروپ روش‌سینا پژوهش
عنوان سخنرانی

"فرایند آزمون سازی برای تولید آزمون هایی متقن (با تکیه بر نمونه های آزمون های واقعی تولید شده)" 
سخنران:
جناب آقای دکتر جمال عابدی،
پروفسور ارزشیابی آموزشی و اندازه گیری در دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه کالیفرنیا (دیویس)

حوزه تخصص و تمرکز ایشان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، روش های کمی تحقیق و طرح های آزمایشی است. ایشان هم­چنین یکی از سردبیران ژورنال Review of Research in Education هستند که از ژورنال های انجمن تحقیقات آموزشی آمریکاست.

تاریخ برگزاری:

شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۸:۳۰ صبح

دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اسنانی- سالن شهدای گمنام

 

اطلاعات بیشتر در خصوص ایشان را از اینجا ببینید:

http://education.ucdavis.edu/faculty-profile/jamal-abedi

به امید دیدار در روز شنبه ۱۹ بهمن ماه، ساعت ۸ و نیم صبح

با مهر