اولین همایش بین‌المللی آموزش و یادگیری غیررسمی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

– دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به اهمیت جنبه غیررسمی آموزش و پرورش با همکاری نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی استان خراسان رضوی و در راستای تحقق آرمان آموزش و پرورش برای همه نخستین کنفرانس بین‌المللی آموزش‌های غیررسمی را در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ برگزار می‌نماید. 

اطلاعات بیشتر…