انتشار الکترونیکی مقاله دانشنامه‌ای

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مقاله دانشنامه ای با عنوان " 19-5-2-1- شرح نظام آموزشی هند" از مجموعه مقالات محور ۱۹:نظام ها (کشورها) در سایت بارگذاری شد. علاقمندان می توانند برای بهره برداری از کلیه مقالات به قسمت  انتشار الکترونیکی مراجعه نمایند