صورتجلسه کمیسیون توسعه انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مورخ ۲۱/۳/۹۲

محل برگزاری: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

با حضور دکتر محمدعلی میرزا بیگی،دکتر محمد جوادی پور، دکتر پروین صمدی،دکتر رضوان حکیم زاده و دکتر مرضیه  دهقانی

در ابتدا دکتر میرزابیگی در خصوص شرح وظایف و برنامه های کمیسیون در  سال ۱۳۹۲  به اختصار توضیحاتی دادند و همچنین به منظور عملی ساختن برخی از بندهای برنامه سال ۱۳۹۲ پیشنهادهایی برای بررسی و تصمیم گیری ارائه دادند که در همین راستا تصمیماتی اتخاذ شد که به شرح ذیل می باشد:

۱٫         در ارتباط با بندهای ۹ و ۱۲ از برنامه سال ۱۳۹۲، مقرر شد در هفته دوم مهر ماه۹۲ در دانشکده روانشناسی و  علوم تربیتی دانشگاه تهران و در هفته چهارم آن در دانشگاه الزهرا، (به منظور تشکیل کمیته های تخصصی برنامه درسی دانشجویان و فارغ التحصیلان، نیز جذب اعضای جدید،  نشستیهایی برگزار شود.

هدفها و فعالیتهای اصلی این نشست:

–          معرفی اهداف و برنامه های انجمن مطالعات برنامه ی درسی و بیان امکانات و حمایتهای علمی و فکری انجمن از دانشجویان و فارغ التحصیلان این رشته.

–          معرفی چارچوب کلی،  فعالیتهاو برنامه ها اصلی کمیته ی دانشجویان و فارغ اتحصیلان .

–          مصوب شد که اعضای اصلی این کمیته ها، دانشجویان دوره ارشد و دکترای برنامه ریزی درسی باشند؛ همچنین حضور فارغ التحصیلان و دانشجویان علاقه مند از سایر رشته های علوم تربیتی و روانشناسی درفعالیتها و برنامه های این کمیته ها بلامانع خواهد بود.

–          مصوب شد که به منظور رسمیت یافتن ایجاد کمیته های برنامه درسی در دانشکده ها و همکاری کمیسیون توسعه با این کمیته ها، طی نامه ای از سوی ریاست محترم انجمن به ریاست محترم دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی، ضمن اشاره به هدف از تشکیل این کمیته، اعضای کمیسیون توسعه معرفی شوند.

–          در پایان این نشست( مرتبط با ردیف ۱۲، برنامه های سال۹۲)، به منظور عضویت یافتن دانشجویان وفارغ التحصیلان جدید و علاقمند در انجمن مطالعات برنامه درسی، اقدام خواهد شد.

–          مقرر شد براساس فعالیتها و برنامه های بیان شده فوق، برنامه ها و فعالیتهای دقیق تر مربوط به نشست فوق در این دو دانشکده،، باهمفکری خانمها دکتر حکیم زاده،دکتر دهقان و دکتر صمدی تهیه شود تا در جلسه ی آینده مورد بررسی و تصویب کمیسیون توسعه قرار گیرد.

۲٫         به منظور اجرایی کردن بندهای ۳و۴ برنامه سال جاری این کمیسیون، مقرر شد بازدیدی از شعب استانی تبریز  و ارومیه توسط اعضای داوطلب از کمیسیون توسعه طی تابستان سال جاری صورت گیرد. همچنین مقرر شد که دکتر میرزا بیگی با روسای دو شعبه استانی هماهنگی لازم را در خصوص زمان، مکان، برنامه ها و سایر موارد مربوط داشته باشند.