انتشار الکترونیکی مقاله جدید دانشنامه‌ای

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مقاله دانشنامه ای با عنوان " 19-5-2-4- آموزش و پرورش و برنامه درسی انگلیس" از مجموعه مقالات محور ۱۹:نظام ها (کشورها) در سایت بارگذاری شد. علاقمندان می توانند برای بهره برداری از کلیه مقالات به قسمت  انتشار الکترونیکی مراجعه نمایند