نحوه ارائه مقالات همایش بیرجند

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سلام و وقت بخیر
در همایش مقالات به سه صورت پذیرفته شده است: ۱٫ پذیرش به صورت سخنرانی، ۲٫ پذیرش به صورت پوستر و ۳٫ پذیرش عادی
چاپ مقالات به دو گونه خواهد بود:
چاپ مجموعه مقالات که تنها شامل مقالات پذیرفته شده برای سخنرانی است و دیگری چاپ در لوح فشرده یا همان سی دی که شامل هر سه دسته اعم سخنرانی، پوستر و عادی خواهد بود