دومین نشست تخصصی گروپ برنامه درسی و تربیت معلم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با عنوان:

کیفیت در تربیت معلم: ارزش افزوده معلم

ارائه دهنده :

دکتر فرهاد دردی نژاد؛
عضو هیئت علمی زبان شناسی کاربردی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای میزگرد:

دکتر رضا نجاتی  ؛
استادیار  و عضو گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خانم دکتر مهرک رحیمی ؛
استادیار و عضو گروه آموزشی زبان انگلیسی  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

خانم دکتر مریم مشکوت ؛
استادیار  و عضو گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی

 

طرح موضوع  :

آقای واحدی معلم ریاضی کلاس ششم است. می خواهیم ارزش افزوده وی را محاسبه کنیم بدین منظور نمرات ریاضی تمام دانش آموزان وی را در کلاس های چهارم و پنجم به دست می آوریم و همچنین اطلاعاتی در مورد زمینه های تحصیلی آنان (از قبیل اینکه آیا آنها در برنامه های استعداد های درخشان و یا المپیاد ها شرکت کرده اند) کسب می کنیم. حالا با استفاده از این داده ها و معادله رگرسیون سعی می کنیم نمرات هر یک از دانش اموزان را برای کلاس ششم پیش بینی کنیم. علی و رضا دانش آموزان آقای واحدی در این کلاس هستند. نمره ریاضی علی ۷ نمره از پیش بینی ما بالاتر است در حالیکه نمره رضا ۲ نمره پایین تر است. ارزش افزوده آقای واحدی میانگین تفاوت بین نمرات واقعی و نمرات پیش بینی شده علی و رضا و بقیه دانش آموزان کلاس است. ارزش افزوده همان ضریب تاثیر معلم بر روی نمره دانش آموزان در طول زمان است. 

زمان:دوشنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۳

مکان:سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شرکت در نشست های گروه مطالعات برنامه درسی تربیت معلم برای عموم علاقه مندان آزاد است