اطلاعیه سومین نشست علمی- تخصصی گروپ روش شناسی پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گروپ روش شناسی پژوهش
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
برگزار می کند
سومین نشست علمی- تخصصی
با موضوع
چه روشی برای مطالعه و فرهنگ جامعه ایراان مناسبتر است؟

سخنرران:
دکتر نعمت الله فاضلی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زمان برگزاری:
۲۸ آذر ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰

 محل برگزاری:
دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- طبقه چهارم

منتظر حضور سبزتان هستیم
مسئول گروپ: دکتر ابراهیم طلایی