گزارش جلسه گروه هویت کاوی رشته برنامه ریزی درسی مهرماه ۱۳۸۹

کارگاه ها و دوره های آموزشی
اولین جلسه گروه ۱۱-۱۱ (گروه هویت کاوی رشته برنامه ریزی درسی)در سال تحصیلی جدید مطابق روال همیشگی این جلسات در سومین یکشنبه ماه (۱۸ مهرماه )برگزار شد.
حضار جلسه عبارت بودند از: آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر طلایی، صفایی موحد، نوری، هاشمی(همگی اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریز درسی) و آقای یاری دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت.
خانمها: بازرگان، خاکباز، لرکیان، بزرگ، نیک نام(همگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریز درسی).
 سخنران این جلسه آقای دکتر فردانش، استاد دانشگاه تربیت مدرس و متخصص تکنولوژی آموزشی بودند. عنوان سخنرانی ایشان نسبت میان رشته برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی بود. اهم مطالب و نقطه نظرات ایشان بدین شرح است:
رشته برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی هر دو رشته هایی کاربردی و تلفیقی هستند. سه تعریف برای تکنولوژی آموزشی مطرح بوده است:
الف-در تعریف قدیمی و منسوخ شده تکنولوژی آموزشی کاربرد ابزار در آموزش دیده می شود.
ب- در تعریف دوران مدرن(دوران صنعتی تکنولوژی آموزشی) که به آموزش نگاه خط تولیدی می شد، تعریف تکنولوژی آموزشی طراحی، تولید، اجرا، مدیریت و ارزشیابی نظام های آموزشی بود.
ج- اما به دنبال تحولات معرفت شناختی پیش آمده و طرح دیدگاه های جدید در روانشناسی تربیتی به ویژه constructivism  تکنولوژی آموزشی طراحی، تولید، اجرا و ارزشیابی فرایند و منابع یادگیری تعریف می شود.
بطور کلی موضوع اصلی رشته تکنولوژی مساله آموزش است.
اما نسبت آن با رشته برنامه ریزی درسی چگونه است؟
هسته اصلی برنامه ریزی درسی، طراحی برنامه های کامل یادگیری شامل محتوا، هدف، ارزشیابی است.
از نظر ایشان با همه تحولاتی که برنامه ریزی درسی در چند سال اخیر داشته ولی با این حال در کل می توان گفت برنامه ریزی مقدم بر آموزش است. حیطه کار برنامه ریز تا پشت در کلاس است. به عبارت دیگر او بلو پرینت آماده می کند و آن را در اختیار تکنولوژیست آموزشی قرار می دهد. حوزه کار تکنولوژیست آموزشی درون کلاس و جایی است که دیگر برنامه ریز وارد نمی شود. این بدین معناست که برنامه ای که برنامه ریز درسی تهیه می کند باید وجه عام و کلی برای جمعیت هدفش داشته باشد. در حالی که تکنولوژی آموزشی وجه خاص و ویژه بر اساس بلو پرینت آمده شده دارد. کار تکنولوژیست آن است که برنامه را با مخاطبان خاص خودش سازگار می کند. او بطور ریز و مشخص برای یک کلاس خاص یا دانش آموز خاص طراحی می کند. کار تکنولوژیست ناظر بر اجراست برای همین اهداف، روشها و ارزشیابی بطور ریز و مشخص می شوند. بطور خلاصه می توان گفت از نظر دکتر فردانش برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی در طول هم قرار دارند، البته این دو رشته با یکدیگر اشتراکات موضوعی و همپوشی نیز دارند.
در ادامه جلسه حضار به طرح سئوالات و پرسش های خود پرداختند و سخنران جلیه نیز به پاسخگویی به سئوالات مطرح شده پرداختند.
پینوشت: جلسات گروه ۱۱-۱۱ در سومین یکشنبه هر ماه برگزار می شود. افراد علاقمند به شرکت در این جلسات می توانند به منظور قرار گرفتن نامشان در فهرست اطلاع رسانی ایمیل خود را به آدرس الکترونیکی z_niknam@yahoo.comارسال نمایند.